• Home

 • Manufacturers

 • Place Order

 • Case

 • Information

 • About us

 • Nuvoton Technology Corporation of America
  新唐科技成立的宗旨是为半导体产业带来创新的解决方案。公司成立于2008年,同年7月受让分割华邦电子逻辑IC事业单位正式展开营运,并于2010年在台湾证券交易所正式上市挂牌。新唐科技专注于开发微控制/微处理、智能家居及云端安全相关应用之IC、电池监控IC、影像感测IC、IoT应用IC、半导体组件等产品,相关产品在工业用、车用、通讯用、消费电子及计算机市场皆具领先地位;此外,新唐科技拥有的6吋晶圆制造厂,具备多样性制程技术能力,提供专业化晶圆代工服务。本公司以灵活之技术、先进之设计能力及数字模拟整合技术能力提供客户高性价比之产品,并重视与客户及合作伙伴的长期关系,致力于产品、制程及服务的不断创新。新唐科技在美国、中国大陆、以色列、印度、新加坡、韩国及日本等地均设有据点,以强化地区性客户支持服务与全球运筹管理
  PDF
  M484SIDAE2U - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 512KB FLASH 64LQFP 6.27000
  NANO110SE3BN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP 4.27000
  NUC123LD4AN0 - Tray
  350
  IC MCU 32BIT 68KB FLASH 48LQFP 24.19000
  M0518SD2AE - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 68KB FLASH 64LQFP 3.69000
  NANO100LE3BN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP 3.83000
  NUC122LD2AN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP 29.11000
  NANO130SE3BN - Tray
  600
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP 32.33000
  NUC100LD2BN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP 4.82000
  NANO130KE3BN - Tray
  280
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 128LQFP 38.71000
  NUC130LD2CN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48LQFP 6.00000
  NUC130RE3CN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP 6.01000
  NUC100LC1BN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 32KB FLASH 48LQFP 3.75000
  NUC122SD2AN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64LQFP 29.11000
  NANO110KE3BN - Tray
  180
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 128LQFP 38.71000
  NUC140LE3CN - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 48LQFP 47.62000
  MS51BA9AE - Tube
  100
  IC MCU 8BIT 8KB FLASH 10MSOP 0.97000
  MS51TC0AE - Tray
  100
  IC MCU 8BIT 32KB FLASH 33QFN 1.37000
  ML51FB9AE - Tube
  100
  IC MCU 8BIT 16KB FLASH 20TSSOP 1.37000
  ML51EC0AE - Tube
  1800
  IC MCU 8BIT 32KB FLASH 28TSSOP 13.59000
  NUC029NAN - Tray
  516
  IC MCU 32BIT 64KB FLASH 48QFN 21.20000
  M032SE3AE - Tray
  823
  IC MCU 32BIT 128KB FLASH 64LQFP 22.58000
  M032LG6AE - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP 3.83000
  M032SG6AE - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 256KB FLASH 64LQFP 4.01000
  M032LG8AE - Tray
  588
  IC MCU 32BIT 256KB FLASH 48LQFP 38.71000
  M482ZGCAE - Tray
  100
  IC MCU 32BIT 256KB FLASH 33QFN 5.09000

  13684961935

  jocelyn@cseker.com
  0